Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Scholing

Scholingen voor professionals en vrijwilligers
Willem biedt scholing en coaching aan vrijwilligers, zorg- en welzijnsmedewerkers – individueel of in teamverband.

Coaching
Wanneer je werkzaam bent in zorg en welzijn, kom je bij cliënten in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Willem biedt individuele en teamgerichte Coaching on the Job aan.

Aanmelden scholing
In onderstaand overzicht zijn onze scholingen opgenomen.
Deze kunnen worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een team, organisatie of andere samenstelling. Ook organiseren we zelf scholingsmomenten, deze zijn opgenomen in de agenda.

Heb je een specifieke scholingsvraag?
Willem biedt ook scholingen op maat, we kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden. Wil je meer weten over andere onderwerpen (bijvoorbeeld dementie en zingeving, seksualiteit/intimiteit en zingeving) neem contact op over de mogelijkheden. Of als je de scholing in een andere vorm wilt organiseren, laat het ons weten!

Overzicht scholingen

Filter op

Gespreksvoering in de palliatieve zorg: Goed gesprek

Icoon Willem

Type: verdieping

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Voor: Professionals en vrijwilligers

In deze scholing komen de aspecten houding, techniek en randvoorwaarden aanbod om het gesprek aan te gaan over zingeving/spiritualiteit. De aspecten krijgen een praktische invulling door het oefenen met verschillende typen interventies.

Zingeving in de palliatieve zorg

Icoon Willem

Type: verdieping

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Voor: Professionals en vrijwilligers

In deze verdiepingsmodule wordt de actuele stand van zaken rond de begrippen zingeving en spiritualiteit belicht. Hierdoor voorkomen we dat 'alles' zingeving genoemd kan worden zodat het begrip vervaagt en zijn waarde verliest.

Troost in de palliatieve zorg

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Voor: Professionals en vrijwilligers

In de dagelijkse zorgpraktijk blijkt dat het bieden van troost niet eenvoudig is, vooral in het palliatieve traject. Niet alleen artsen, alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn in de palliatieve zorg ervaren dit. Daarom biedt Willem, hart voor levensvragen een scholing aan over troost.

Samen beslissen rondom het levenseinde

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Voor: Professionals

In het proces van Samen Beslissen is het belangrijk de zingevingscomponent en spiritualiteit te betrekken. Deze scholing biedt concrete handvatten aan om ook zingeving en spiritualiteit te betrekken bij het proces van samen beslissen.

Omgaan met Levensvragen

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

Accreditatie: Niet van toepassing

Voor: Vrijwilligers

Je komt regelmatig bij cliënten in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Hoe herken je deze vragen en hoe ga je hiermee om? In deze scholing bieden we hulpmiddelen in het herkennen en omgaan met levensvragen.

Ethiek en moreel beraad: Ethiek voor verpleegkundigen

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

Accreditatie: In overleg

Voor: Verpleegkundigen

In deze scholing houden we ons bezig met ethiek. In jouw werk ben je dagelijks bezig om het goede te doen voor de mensen voor wie je zorgt. Maar wat dat goede is, dat is lang niet altijd even duidelijk. We gaan bezig met de morele vragen in de dagelijkse praktijk.

We laden meer...
Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.