Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Maak kennis met
ons team

Team van geestelijke verzorgers
Het team van Willem bestaat uit ervaren en gekwalificeerde geestelijk verzorgers en zingevingsvrijwilligers uit Twente en de Achterhoek.

Jouw achtergrond, behoeften en kijk op het leven zijn leidend voor de begeleiding van een geestelijk verzorger. Willem zoekt in jouw regio de geestelijk verzorger die goed aansluit bij jouw vraag. Stuur ons je vraag, dan gaan we voor jou aan de slag.

Willem is lid van de landelijke Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL).

Filter op

Anton Scholte

Twente

Maak kennis met

Anton Scholte

Beschikbaar in de gemeenten: Geheel Twente, alle gemeenten in de driehoek Hengelo – Zutphen – Deventer

Levensbeschouwing: Breed georiënteerd; Licht RK achtergrond.

Wanneer mensen door ziekte, verlies, of ander verdriet in een situatie komen dat het lastig wordt om nog moed, vertrouwen of regie te houden, kan het fijn zijn je eens vrijuit uit te spreken, samen met een ander alles eens op een rijtje te zetten. Meestal doe je dat het liefst met je eigen mensen, soms kan het juist ruimte geven om je tegenover een onbekende ander uit te spreken: Iemand die speciaal voor jou (en/of jullie) komt, die echt luistert naar wat jij te zeggen, te bespreken hebt. En die niet alleen toehoorder is, maar ook samen met jou verkent wat nou echt de rode draad is in je leven en van waarde voor wie jij bent. Voor waar je voor staat, en gestaan hebt. Voor wat je meegekregen hebt. En voor wat je wellicht doorgeven wilt.

Wanneer je als geestelijk verzorger toegelaten wordt tot de privé wereld van mensen en hun gezin of familie, is dat iets om met veel respect mee om te gaan. Sinds de ruim negen jaar dat ik aan ZGT (Ziekenhuis Groep Twente) verbonden ben, heb ik in gesprekken aan het bed, op de poli en bij mensen thuis mogen ondervinden hoezeer grote gebeurtenissen doorwerken op alles wat belangrijk is. Iedere dag opnieuw ondervind ik dat het, hoe verdrietig situaties soms ook kunnen zijn, een dankbare en mooie taak is om mensen te mogen bijstaan bij wat hen overkomt. Naast voor persoonlijk- of groepsgesprek kan er op mij een beroep worden gedaan voor colleges, voordrachten en als voorganger bij vieringen.

Anton Scholte

Twente

Maak kennis met

Anton Scholte

Beschikbaar in de gemeenten: Geheel Twente, alle gemeenten in de driehoek Hengelo – Zutphen – Deventer

Levensbeschouwing: Breed georiënteerd; Licht RK achtergrond.

Wanneer mensen door ziekte, verlies, of ander verdriet in een situatie komen dat het lastig wordt om nog moed, vertrouwen of regie te houden, kan het fijn zijn je eens vrijuit uit te spreken, samen met een ander alles eens op een rijtje te zetten. Meestal doe je dat het liefst met je eigen mensen, soms kan het juist ruimte geven om je tegenover een onbekende ander uit te spreken: Iemand die speciaal voor jou (en/of jullie) komt, die echt luistert naar wat jij te zeggen, te bespreken hebt. En die niet alleen toehoorder is, maar ook samen met jou verkent wat nou echt de rode draad is in je leven en van waarde voor wie jij bent. Voor waar je voor staat, en gestaan hebt. Voor wat je meegekregen hebt. En voor wat je wellicht doorgeven wilt.

Wanneer je als geestelijk verzorger toegelaten wordt tot de privé wereld van mensen en hun gezin of familie, is dat iets om met veel respect mee om te gaan. Sinds de ruim negen jaar dat ik aan ZGT (Ziekenhuis Groep Twente) verbonden ben, heb ik in gesprekken aan het bed, op de poli en bij mensen thuis mogen ondervinden hoezeer grote gebeurtenissen doorwerken op alles wat belangrijk is. Iedere dag opnieuw ondervind ik dat het, hoe verdrietig situaties soms ook kunnen zijn, een dankbare en mooie taak is om mensen te mogen bijstaan bij wat hen overkomt. Naast voor persoonlijk- of groepsgesprek kan er op mij een beroep worden gedaan voor colleges, voordrachten en als voorganger bij vieringen.

Astrid van Dam

Enschede

Maak kennis met

Astrid van Dam

Zingevingsvrijwilliger (Geestelijk begeleider i.o.)

Beschikbaar in de gemeenten: Enschede en omstreken

Levensbeschouwing: Algemeen spiritueel

Ieder mens is een reiziger van z’n tijd, die zoekt naar richting. En een bewoner van z’n omgeving, die zoekt naar verbanden. Onderweg ontstaat het unieke en eenmalige levensverhaal van uw Menszijn. Inclusief alle grote en moeilijke vragen die het leven soms stelt. Dan is het fijn als iemand tijd en ruimte neemt om naar uw verhaal en vragen te luisteren. Iemand die vanuit aandacht dingen aan het licht brengt, er misschien een ander licht op werpt of zelfs een lichtend perspectief biedt. Ik ben graag voor u diegene waarbij u even op verhaal komt.

Ik werk 25 jaar in de bibliotheek als adviseur over leesplezier in het onderwijs. Daarnaast heb ik het conservatorium afgerond en ervaring met lichaamswerk. Momenteel ben ik student Geestelijk begeleider Spiritualiteit & Zingeving aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Ik hoop als vrijwilliger bij Hart voor Levensvragen veel leerzame ervaring op te doen. Collega’s en vrienden geven aan dat ik goed kan luisteren, samenvatten en ordenen en dat ik rust uitstraal in m’n doen en laten. Mijn inspiratiebronnen liggen in de taal, muziek, film en stilte.

Op Astridsscribbles.nl schrijf ik over wat mij opvalt in het dagdagelijkse leven.

Astrid van Dam

Enschede

Maak kennis met

Astrid van Dam

Zingevingsvrijwilliger (Geestelijk begeleider i.o.)

Beschikbaar in de gemeenten: Enschede en omstreken

Levensbeschouwing: Algemeen spiritueel

Ieder mens is een reiziger van z’n tijd, die zoekt naar richting. En een bewoner van z’n omgeving, die zoekt naar verbanden. Onderweg ontstaat het unieke en eenmalige levensverhaal van uw Menszijn. Inclusief alle grote en moeilijke vragen die het leven soms stelt. Dan is het fijn als iemand tijd en ruimte neemt om naar uw verhaal en vragen te luisteren. Iemand die vanuit aandacht dingen aan het licht brengt, er misschien een ander licht op werpt of zelfs een lichtend perspectief biedt. Ik ben graag voor u diegene waarbij u even op verhaal komt.

Ik werk 25 jaar in de bibliotheek als adviseur over leesplezier in het onderwijs. Daarnaast heb ik het conservatorium afgerond en ervaring met lichaamswerk. Momenteel ben ik student Geestelijk begeleider Spiritualiteit & Zingeving aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Ik hoop als vrijwilliger bij Hart voor Levensvragen veel leerzame ervaring op te doen. Collega’s en vrienden geven aan dat ik goed kan luisteren, samenvatten en ordenen en dat ik rust uitstraal in m’n doen en laten. Mijn inspiratiebronnen liggen in de taal, muziek, film en stilte.

Op Astridsscribbles.nl schrijf ik over wat mij opvalt in het dagdagelijkse leven.

Jolien Bos

Almelo

Maak kennis met

Jolien Bos

Beschikbaar in de gemeenten: Almelo en omgeving

Levensbeschouwing: PKN opgegroeid en opgeleid, open naar en geïnspireerd door andere levensbeschouwingen.

Met ruim 20 jaar ervaring als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en familie, zie ik hoe belangrijk het is om zin te vinden in je leven.

Welke persoonlijke waarden kunnen jou richting geven? En hoe helpen deze waarden jou om keuzes te maken? Wat vraagt er nu om aandacht? Hoe kun je verder?

Mijn manier van werken kenmerkt zich door rust, mildheid, goed luisteren en verdiepende vragen stellen. Ik ben geboren en opgegroeid in Twente en daarmee is een zekere nuchterheid mij met de paplepel ingegoten. Ik ben praktisch ingesteld en tegelijkertijd open en zoekend naar inspiratie en spiritualiteit.

Met zorgteams sta ik stil bij morele dilemma’s. Vraagstukken waarbij het niet meteen duidelijk is wat het beste is om te doen. En waarbij verschillende waarden lijken te botsen. Hoe kan je bijvoorbeeld tegelijkertijd zorg dragen voor iemands gezondheid en autonomie? Hoe kan je recht doen aan zowel de bewegingsvrijheid van een client als de veiligheid van anderen? Het zijn kwesties die vragen om een zorgvuldige, gezamenlijke en methodische doordenking. Het samen aangaan van dit proces zorgt voor afname van morele stress en opent vaak nieuw perspectief.

Jolien Bos

Almelo

Maak kennis met

Jolien Bos

Beschikbaar in de gemeenten: Almelo en omgeving

Levensbeschouwing: PKN opgegroeid en opgeleid, open naar en geïnspireerd door andere levensbeschouwingen.

Met ruim 20 jaar ervaring als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en familie, zie ik hoe belangrijk het is om zin te vinden in je leven.

Welke persoonlijke waarden kunnen jou richting geven? En hoe helpen deze waarden jou om keuzes te maken? Wat vraagt er nu om aandacht? Hoe kun je verder?

Mijn manier van werken kenmerkt zich door rust, mildheid, goed luisteren en verdiepende vragen stellen. Ik ben geboren en opgegroeid in Twente en daarmee is een zekere nuchterheid mij met de paplepel ingegoten. Ik ben praktisch ingesteld en tegelijkertijd open en zoekend naar inspiratie en spiritualiteit.

Met zorgteams sta ik stil bij morele dilemma’s. Vraagstukken waarbij het niet meteen duidelijk is wat het beste is om te doen. En waarbij verschillende waarden lijken te botsen. Hoe kan je bijvoorbeeld tegelijkertijd zorg dragen voor iemands gezondheid en autonomie? Hoe kan je recht doen aan zowel de bewegingsvrijheid van een client als de veiligheid van anderen? Het zijn kwesties die vragen om een zorgvuldige, gezamenlijke en methodische doordenking. Het samen aangaan van dit proces zorgt voor afname van morele stress en opent vaak nieuw perspectief.

Desire Wenting

Montferland, Achterhoek-West

Maak kennis met

Desire Wenting

Zingevingsvrijwilliger

Levensbeschouwing: Ik voel me in de protestantse stroming het meest thuis, maar ik sta open voor alle religies.

Ik ben geboren en opgegroeid op een agrarisch bedrijf en ervaarde van jongs af aan dat het leven meestal mooi en goed is, maar soms onverwacht vol tegenslagen kan zijn. Gaandeweg leerde ik de -Waarom vragen- te parkeren en los van omstandigheden een weg door het leven te zoeken. “Veerkracht ontwikkelen” bleek een goed hulpmiddel. Om tot mezelf te kunnen komen had ik verbinding met anderen nodig die zonder oordelen konden luisteren en veel geduld hadden.

Ieder mens heeft van nature die kracht maar soms is het moeilijk daarbij te kunnen komen. In de drie jaar dat ik werkzaam ben als zorgvrijwilligster in een hospice, heb ik mogen bijdragen aan het vergroten van die veerkracht. Het naderende levenseinde werpt een ander licht op je leven .. Achterom kijken doet soms pijn, naar de toekomst kan angstig maken, dat brengt mensen in het moment van de tijd. Door in vertrouwen, luisterend aanwezig te zijn ontstaat ruimte om tot jezelf te komen te kunnen helen. Om zelf in balans te blijven sport ik regelmatig en vind ik rust bij onze pony´s .

Ik ben lid van een protestante kerkgemeenschap, en zing met veel plezier in het daarbij behorende koor. Verder ben ik werkzaam in de uitvaartzorg. Ik ondersteun families met vormgeven van het afscheid van hun geliefde. Op ons erf wonen we met 3 generaties, waar we van elkaar proberen te leren, wat vaak leuke uitdagingen brengt! Als zingevingsvrijwilligster probeer ik samen op zoek te gaan naar uw veerkracht om in balans te kunnen komen en blijven.

Desire Wenting

Montferland, Achterhoek-West

Maak kennis met

Desire Wenting

Zingevingsvrijwilliger

Levensbeschouwing: Ik voel me in de protestantse stroming het meest thuis, maar ik sta open voor alle religies.

Ik ben geboren en opgegroeid op een agrarisch bedrijf en ervaarde van jongs af aan dat het leven meestal mooi en goed is, maar soms onverwacht vol tegenslagen kan zijn. Gaandeweg leerde ik de -Waarom vragen- te parkeren en los van omstandigheden een weg door het leven te zoeken. “Veerkracht ontwikkelen” bleek een goed hulpmiddel. Om tot mezelf te kunnen komen had ik verbinding met anderen nodig die zonder oordelen konden luisteren en veel geduld hadden.

Ieder mens heeft van nature die kracht maar soms is het moeilijk daarbij te kunnen komen. In de drie jaar dat ik werkzaam ben als zorgvrijwilligster in een hospice, heb ik mogen bijdragen aan het vergroten van die veerkracht. Het naderende levenseinde werpt een ander licht op je leven .. Achterom kijken doet soms pijn, naar de toekomst kan angstig maken, dat brengt mensen in het moment van de tijd. Door in vertrouwen, luisterend aanwezig te zijn ontstaat ruimte om tot jezelf te komen te kunnen helen. Om zelf in balans te blijven sport ik regelmatig en vind ik rust bij onze pony´s .

Ik ben lid van een protestante kerkgemeenschap, en zing met veel plezier in het daarbij behorende koor. Verder ben ik werkzaam in de uitvaartzorg. Ik ondersteun families met vormgeven van het afscheid van hun geliefde. Op ons erf wonen we met 3 generaties, waar we van elkaar proberen te leren, wat vaak leuke uitdagingen brengt! Als zingevingsvrijwilligster probeer ik samen op zoek te gaan naar uw veerkracht om in balans te kunnen komen en blijven.

Marlou Melek Feer

Twente

Maak kennis met

Marlou Melek Feer

Levensbeschouwing: Islam

Als het goed gaat dan redden we ons vaak prima maar op een dieptepunt, wanneer we het leven als verdrietig of zwaar ervaren? Dan is het fijn om gewoon eens even met iemand van buitenaf te kunnen praten. Wanneer kan je mij bellen?

Je voelt je eenzaam; je weet niet waar je de moed of de zin vandaan haalt om te leven; je bent ziek of je partner is ziek; je bent in de laatste fase van je leven, je hebt een dierbare verloren en hebt moeite om je leven weer op te pakken. Je zoekt een luisterend oor, bemoediging, gebed.

Als geestelijk verzorger streef ik ernaar samen met jou op zoek te gaan naar de antwoorden op de vragen waarmee je worstelt. Door middel van gesprekken help ik in jouw zoektocht naar zingeving en samen praten we over jouw levensvragen. Liefdevol, meevoelend en niet oordelend ondersteun ik je graag.

Ik heb een islamitische levensovertuiging en heb respect voor uw identiteit.

Ik ben afgestudeerd als religiewetenschapper en islamitisch theoloog en islamitisch geestelijk verzorger. Naast Nederlands en Engels spreek ik Turks, Indonesisch en enigszins Arabisch.

Marlou Melek Feer

Twente

Maak kennis met

Marlou Melek Feer

Levensbeschouwing: Islam

Als het goed gaat dan redden we ons vaak prima maar op een dieptepunt, wanneer we het leven als verdrietig of zwaar ervaren? Dan is het fijn om gewoon eens even met iemand van buitenaf te kunnen praten. Wanneer kan je mij bellen?

Je voelt je eenzaam; je weet niet waar je de moed of de zin vandaan haalt om te leven; je bent ziek of je partner is ziek; je bent in de laatste fase van je leven, je hebt een dierbare verloren en hebt moeite om je leven weer op te pakken. Je zoekt een luisterend oor, bemoediging, gebed.

Als geestelijk verzorger streef ik ernaar samen met jou op zoek te gaan naar de antwoorden op de vragen waarmee je worstelt. Door middel van gesprekken help ik in jouw zoektocht naar zingeving en samen praten we over jouw levensvragen. Liefdevol, meevoelend en niet oordelend ondersteun ik je graag.

Ik heb een islamitische levensovertuiging en heb respect voor uw identiteit.

Ik ben afgestudeerd als religiewetenschapper en islamitisch theoloog en islamitisch geestelijk verzorger. Naast Nederlands en Engels spreek ik Turks, Indonesisch en enigszins Arabisch.

Petra Speelman

Winterswijk, Aalten, Groenlo

Maak kennis met

Petra Speelman

Levensbeschouwing: algemene spiritualiteit

Levensvragen ontvangen we van het leven zelf. Soms worden we in een situatie gebracht waarin de vanzelfsprekendheid van het leven omver gaat. Want het leven verloopt niet altijd zoals je had gehoopt of verwacht. Dat levert naast mooie verrassingen soms ook verdriet op, teleurstelling of kwetsuren.

Hoe vind je de veerkracht om hiermee om te gaan, deze pijn te dragen en verdragen? Mijn eigen ervaring is dat ik die krachtbron op het spoor kom door stil te worden en in mijn binnenste te luisteren. Of er met een geestelijk begeleider over te spreken.

Ik kan goed luisteren en helpen ordenen. Door je levensverhaal te vertellen, en onder ogen te zien wat er was en is, komt er wellicht ruimte en zin om verder te gaan.

Ik ben geschoold in het contextueel denken.

Petra Speelman

Winterswijk, Aalten, Groenlo

Maak kennis met

Petra Speelman

Levensbeschouwing: algemene spiritualiteit

Levensvragen ontvangen we van het leven zelf. Soms worden we in een situatie gebracht waarin de vanzelfsprekendheid van het leven omver gaat. Want het leven verloopt niet altijd zoals je had gehoopt of verwacht. Dat levert naast mooie verrassingen soms ook verdriet op, teleurstelling of kwetsuren.

Hoe vind je de veerkracht om hiermee om te gaan, deze pijn te dragen en verdragen? Mijn eigen ervaring is dat ik die krachtbron op het spoor kom door stil te worden en in mijn binnenste te luisteren. Of er met een geestelijk begeleider over te spreken.

Ik kan goed luisteren en helpen ordenen. Door je levensverhaal te vertellen, en onder ogen te zien wat er was en is, komt er wellicht ruimte en zin om verder te gaan.

Ik ben geschoold in het contextueel denken.

Meer laden...
Jan (70 jaar) vertelt over zijn ervaring:

Willem heeft mij gekoppeld aan Judith (geestelijk verzorger).
Door de fijne gesprekken kijk ik nu anders naar mijn eigen situatie.
In onze gesprekken was er ruimte voor een lach en een traan.