Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Gespreksvoering in de palliatieve zorg: Goed gesprek

Icoon Willem

Type: verdieping

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Professionals en vrijwilligers

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
In de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het gesprek aan te gaan over zingeving/spiritualiteit. Deze aanbevelingen hebben betrekking op houding (onbevooroordeeld, open, respectvol), techniek (open vragen, in gaan op non-verbale signalen, niet antwoorden, herkennen van betekenislagen) en randvoorwaarden (rustige omgeving). Deze aspecten komen in de scholing nader aanbod en krijgen praktische invulling door het oefenen met verschillende typen interventies. Deze module is bedoeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers die de module Doorvragen hebben gevolgd.

Voor wie?
Professionals en vrijwilligers die vanuit zorg of welzijn betrokken zijn in de palliatieve fase. Met name geschikt voor huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers. Deze module is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die de module Doorvragen hebben gevolgd.

Leerdoel(en)
Deelnemers:
• Maken kennis met verschillende interventies in een gesprek en leren onderscheiden welke behulpzaam zijn.
• Kunnen de opgedane kennis praktisch invullen door het oefenen met verschillende types interventies.
• Kunnen met aandacht luisteren.
• Zijn zich bewust van de eigen positie ten opzichte van de verschillende opvattingen van zingeving.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
• Richtlijn Spiritualiteit en Zingeving in de palliatieve fase (IKNL, 2018)
• Handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk (Jung/van den Brekel-Dijkstra, Huber, 2021)
• Het helpende gesprek (William, 1977).
• A taxonomy of verbal response modes (Stiles, 1992).
• De zin van het bestaan (Frankl, 2021).

Leervorm(en)
• Presentatie.
• Casuïstiek.
• Interventies en praktische handreikingen.
• Delen en leren van eigen ervaringen.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.