Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Troost in de palliatieve zorg

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Professionals en vrijwilligers

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
De reguliere artsen krijgen nog wel eens het verwijt dat zij geen oog hebben voor het welzijn van de patiënt, dat zij zich te eenzijdig richten op de ziekte (en te weinig op de zieke) en de patiënt in de steek laten als deze uitbehandeld is. De KNMG verwerpt deze kritiek in een publicatie in augustus 2020 en stelt onder andere dat
artsen patiënten troost moeten bieden en moeten begeleiden bij existentiële vragen die kunnen worden opgeroepen door een ziekte. Troost raakt aan de meest wezenlijke vragen van ons mens-zijn. In de dagelijkse zorgpraktijk blijkt dat het bieden van troost niet eenvoudig is, vooral in het palliatieve traject. Niet alleen artsen, alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn in de palliatieve zorg ervaren dit. Daarom biedt Willem, hart voor levensvragen een scholing aan over troost.

De Britse arts Cicely Saunders (1918-2005) stond aan het begin van de moderne hospice beweging. Voor haar was de kern van vertroosting uitgedrukt in de bekende woorden: waak met mij. Troost heeft dan meer te maken met doen dan met denken. Troost is een actieve, wakkere aanwezigheid, waarin degene die troost zoekt zich
geborgen en gesteund weet. Vanuit dit perspectief ligt in deze scholing de nadruk op troost als concrete handeling die zich afspeelt binnen het bereik van twee polen: geborgenheid en uitzicht.

Voor wie?
Professionals en vrijwilligers die vanuit zorg of welzijn betrokken zijn in de palliatieve fase. Met name geschikt voor huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers.

Leerdoel(en)
Deelnemers hebben:
• Kennis van verschillende opvattingen over troost in de westerse cultuur (wat is troost).
• Kennis gemaakt met de grondstructuur van troost (wat doe je als je troost).
• Inzicht in de verschillende handelingsalternatieven om te troosten door te oefenen met casuïstiek.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
• Richtlijn Spiritualiteit en Zingeving in de palliatieve fase (IKNL, 2018)
• Handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk (Jung/van den Brekel-Dijkstra, Huber, 2021)
• Over troosten en verdriet (ter Horst, 2016).
• Troost (Ingnatieff, 2021).

Leervorm(en)
• Presentatie.
• Casuïstiek.
• Praktische handreikingen.
• Delen en leren van eigen ervaringen.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.