Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Samen beslissen rondom het levenseinde

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Professionals

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
Het samen beslissen, bespreken en vastleggen van levenseindekeuzes, behandelbeperkingen en begeleiden van patiënten die existentieel kwetsbaar zijn is in de praktijk niet eenvoudig. Vaak wordt de zingevingscomponent en spiritualiteit niet betrokken bij het proces van Samen Beslissen. Daardoor voelt de patiënt zich dikwijls in de kou staan en is het keuzeproces weerbarstig of wordt het naar voren geschoven, b.v. omdat angst en taboe om over de dood te spreken meespeelt bij zowel de zorgverlener als de patiënt. Deze scholing biedt concrete handvatten aan om ook zingeving en spiritualiteit te betrekken bij het proces van samen beslissen.

Voor wie?
Huisartsen, geriaters, specialisten ouderen geneeskunde, verpleegkundige palliatieve zorg

Leerdoel(en)
Deelnemers kunnen:
• Zingeving integreren bij het proces van Samen Beslissen en het maken van ingrijpende medisch-ethische keuzes en behandelbeperkingen.
• Methodiek van Positieve Gezondheid leren kennen en inzetten.
• Coaching vaardigheden en empathisch vermogen verstevigen.
• Openlijk over leven en dood praten en daar een verhouding toe vinden.
• Samenwerking met geestelijk verzorgers optimaliseren.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
• Richtlijn Spiritualiteit en Zingeving in de palliatieve fase (IKNL, 2018)
• Samen beslissen in de laatste levensfase (KNMG)
• Positieve Gezondheid, IPH
• Dynamische Oordeelsvorming

Leervorm(en)
• College.
• Groepsgesprek.
• Rollenspel.
• Film.
• Online tools en literatuur.
• Delen en leren van eigen ervaringen.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.