Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Zingeving in de palliatieve zorg

Icoon Willem

Type: verdieping

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Professionals en vrijwilligers

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd. Verder op aanvraag.

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
In de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase worden de begrippen zingeving en spiritualiteit aan elkaar gelijkgesteld. Onder deze begrippen valt dan alles op het gebied van waarden en normen, (religieuze) inspiratie en levensvragen. Het gevaar dreigt dat ‘alles’ zingeving genoemd kan worden, zodat het begrip vervaagt en zijn waarde verliest. Daarom deze verdiepingsmodule waarin de actuele stand van zaken rond de begrippen zingeving en spiritualiteit wordt belicht. Deze module is bedoeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers die de module Doorvragen hebben gevolgd.

Voor wie?
Professionals en vrijwilligers die vanuit zorg of welzijn betrokken zijn in de palliatieve fase. Met name geschikt voor huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers. Deze module is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die de module Doorvragen hebben gevolgd.

Leerdoel(en)
Deelnemers:
• Zijn zich bewust van de eigen positie van verschillende opvattingen van zingeving.
• Kunnen de zingevingsaspecten van een zorgvrager ontdekken.
• Kunnen zingeving binnen het concept van positieve gezondheid plaatsen.
• Kunnen aandachtig luisteren.
• Hebben inzicht in de verschillende handelingsalternatieven om te troosten door te oefenen met casuïstiek.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
Richtlijn Spiritualiteit en Zingeving in de palliatieve fase (IKNL, 2018)
Handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk (Jung/van den Brekel-Dijkstra, Huber, 2021)
De zin van het leven (Obbema, 2019).
De tweede berg (Brooks, 2020).
De keuze (Eger, 2019).
De zin van het bestaan (Frankl, 2021).

Leervorm(en)
• Presentatie.
• Casuïstiek.
• Interventies en praktische handreikingen.
• Delen en leren van eigen ervaringen.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.