Logo Willen Hart voor levensvragen

Verdieping

Gespreksvoering in de palliatieve zorg: Goed gesprek

Beschrijving scholingIn de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het gesprek aan te gaan over zingeving/spiritualiteit. Deze aanbevelingen hebben betrekking op houding (onbevooroordeeld, open, respectvol), techniek (open vragen, in gaan op non-verbale signalen, niet antwoorden, herkennen van betekenislagen) en randvoorwaarden (rustige omgeving). Deze aspecten komen in …

Gespreksvoering in de palliatieve zorg: Goed gesprek Lees meer »

Zingeving in de palliatieve zorg

Beschrijving scholingIn de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase worden de begrippen zingeving en spiritualiteit aan elkaar gelijkgesteld. Onder deze begrippen valt dan alles op het gebied van waarden en normen, (religieuze) inspiratie en levensvragen. Het gevaar dreigt dat ‘alles’ zingeving genoemd kan worden, zodat het begrip vervaagt en zijn waarde verliest. …

Zingeving in de palliatieve zorg Lees meer »

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan?

Beschrijving scholingZorgprofessionals en vrijwilligers in Twente en de Achterhoek worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg, zingeving en levensvragen te vergroten. Uitgangspunt is de Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2018), waarin staat dat elke zorgprofessional/vrijwilliger, in elke fase van het palliatieve traject, aandacht moet geven …

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan? Lees meer »