Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan?

Icoon Willem

Type: verdieping

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Professionals en vrijwilligers

Icoon Willem

Accreditatie: basis

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
Zorgprofessionals en vrijwilligers in Twente en de Achterhoek worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg, zingeving en levensvragen te vergroten. Uitgangspunt is de Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2018), waarin staat dat elke zorgprofessional/vrijwilliger, in elke fase van het palliatieve traject, aandacht moet geven aan zingeving en spiritualiteit. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Voor wie?
(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg.

Leerdoel(en)
• Alert zijn op de zingevingsaspecten van de palliatieve zorg.
• Hoe ga je om met zorgvragers die een andere levensbeschouwing hebben dan jij zelf? Hoe blijf je authentiek, terwijl de ander zich gezien voelt in haar of zijn levensovertuiging?
• Welke betekenis geeft iemand aan het lijden dat hem of haar overkomt?
• Deelnemers hebben informatie over Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2017).
• Er wordt gewerkt aan de volgende competenties: Met aandacht luisteren, gericht doorvragen, bewustzijn van eigen spiritualiteit.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
• Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, Landelijke richtlijn Versie 2.0, IKNL, 2018.
• Handboek Spiritualiteit in de gezondheidszorg, Wim Smeets (red), 2016, Parthenon.
• World Health Organization, WHO Definition of Palliative Care, 2002.

Leervorm(en)
• Hoorcollege.
• Casuïstiekbesprekingen plenair en in werkgroepen.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.