Logo Willen Hart voor levensvragen

Maak kennis met

Petra Speelman

Levensbeschouwing: algemene spiritualiteit

Levensvragen ontvangen we van het leven zelf. Soms worden we in een situatie gebracht waarin de vanzelfsprekendheid van het leven omver gaat. Want het leven verloopt niet altijd zoals je had gehoopt of verwacht. Dat levert naast mooie verrassingen soms ook verdriet op, teleurstelling of kwetsuren.

Hoe vind je de veerkracht om hiermee om te gaan, deze pijn te dragen en verdragen? Mijn eigen ervaring is dat ik die krachtbron op het spoor kom door stil te worden en in mijn binnenste te luisteren. Of er met een geestelijk begeleider over te spreken.

Ik kan goed luisteren en helpen ordenen. Door je levensverhaal te vertellen, en onder ogen te zien wat er was en is, komt er wellicht ruimte en zin om verder te gaan.

Ik ben geschoold in het contextueel denken.