Logo Willen Hart voor levensvragen

Maak kennis met

Kim Jansen Oberink

Levensbeschouwing: Protestant

Geconfronteerd met verlies op jonge leeftijd heb ik ervaren hoe heilzaam het kan zijn als je je verhaal mag vertellen zonder dat iemand oordeelt, oplossingen probeert aan te dragen of over zijn/haar eigen verhaal begint. Het heeft mij toen geholpen de grote vragen van het leven te overdenken en mijn eigen kracht te ontdekken.

In mijn werk al geestelijk verzorger vind ik het heel fijn nu anderen de ruimte te geven om op verhaal te komen als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Ik doe dat door zo goed mogelijk te luisteren naar gedachten en gevoelens zonder oordeel en door verdiepende vragen te stellen. Zo kunnen we samen zoeken naar wat voor u van grote waarde en betekenis is, naar ankerpunten van troost en hoop. Soms helpt ook een ritueel hierbij.

Ik heb ervaring als geestelijk verzorger in het verpleeg- en ziekenhuis en ben geschoold als psychosociaal begeleider van mensen met kanker. Belangrijk voor mij zijn het steeds weer zoeken naar verbinding, liefdevolle aandacht, humor en trouw. Ik ben ook beschikbaar voor scholingen, bijwonen van MDO’s en PatZ overleggen.