Logo Willen Hart voor levensvragen

Maak kennis met

Judith Goeman

Levensbeschouwing: Rooms Katholiek

Mijn drijfveer om te werken als geestelijk verzorger is dat ik menselijke nabijheid en deskundigheid op het terrein van ziekte, levensvragen en zingeving zelf als heel waardevol heb ervaren op momenten dat ik ingrijpende dingen meemaakte in mijn leven. Vanuit mijn levensovertuiging vind ik dat ieder mens het waard is om gehoord en ondersteund te worden in wat hem of haar overkomt.

Ik ben luisterend aanwezig en sta samen met u stil bij wat u overkomt en wat dit voor u betekent. Wij kunnen zoeken naar wat u in deze situatie houvast kan bieden en kracht kan geven. Ook kunt u voor moeilijke (ethische) vragen komen te staan. Deze vragen kunnen gaan over: hoever wil ik gaan in mijn behandeling, welke keuzes heb ik en wat past daarin bij mij. Als geestelijk verzorger ben ik er in geschoold om hierin met u mee te denken zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen voor uw eigen situatie.