Logo Willen Hart voor levensvragen

Maak kennis met

Els Groeneveld

Levensbeschouwing: PKN

Als er ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden, en/of bij het ouder worden, kunnen momenten komen dat niets meer vanzelfsprekend is. Dan kunnen levens- en zingevingsvragen opkomen, die opnieuw aandacht vragen. En kan behoefte zijn aan nieuwe grond onder de voeten.

Vragen als: hoe ziet mijn toekomst eruit, welke krachtbronnen heb ik, zijn er onafgemaakte dingen in mijn leven? Ook ethische keuzen kunnen een rol spelen: wel/geen behandeling, wat heb ik van mijn leven gemaakt?

Ruim 30 jaar loop ik als predikant-geestelijk verzorger langere of kortere tijd op met mensen op hun levensweg, in verschillende contexten (gemeente, ziekenhuizen, verpleeghuizen). Voor hen bied ik ruimte, rust, en ben ik aandachtig luisterend en respectvol aanwezig. Samen zoeken we naar zin en betekenis. De levensbeschouwing van de ander is leidend voor mij.

Naast gesprekken kan er op mij beroep gedaan worden voor meedenken in MDO’s en het leiden van moreel beraad.