Logo Willen Hart voor levensvragen

Maak kennis met

Akke Fokje Stienstra

Levensbeschouwing: Protestants opgegroeid, open houding naar levensbeschouwing van anderen

Bij elke ontmoeting met iemand die uit zijn doen is door ziekte, emoties die er zomaar zijn of vragen, word ik geraakt door de kwetsbaarheid van ons menszijn en de machteloosheid die je dan kunt voelen. Door echter te luisteren en samen stil te staan bij wat er op dat moment is, kan iemand op verhaal komen en kan hij of zij weer zien en ervaren waar haar of zijn kracht vandaan komt. Ik heb ruim 25 jaar ervaring als geestelijk verzorger in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en revalidatiecentrum. Momenteel werk ik bij ZGT en Roessingh en in de thuissituatie en neem deel aan twee PaTz groepen.

U kunt mij zelf benaderen voor een gesprek of dit laten doen door bv. een hulpverlener. Het initiatief kan ook uitgaan van een hulpverlener, verpleegkundige, verzorgende of wijkcoach. Naast de persoonlijke gesprekken zijn ook groepsactiviteiten mogelijk zoals de training ‘Schrijven helpt’. Deze training ondersteunt je in het omgaan met vragen over de betekenis en de zin van het leven; het stelt je in staat het leven weer op te pakken. Het is als het ware een ontdekkingsreis door je leven, waarbij je terugblikt, stilstaat en vooruitkijkt.

Verder kan ik scholingen verzorgen, participeren in intercollegiale overleggen, een Moreel Beraad voorzitten.