Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Zingeving in de palliatieve zorg

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Professionals

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd.

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
Zingeving is één van de vier dimensies van zorg naast de fysieke, psychische en sociale dimensie. Hoe geef je woorden aan de deze dimensie, waarin het gaat om spiritualiteit, zingeving en betekenisgeving? Hoe krijg je bij een patiënt of naaste in beeld wat de spirituele dimensie is? Hoe verhoudt de spirituele dimensie zich tot de andere drie dimensies? En hoe vertaalt aandacht voor de spirituele dimensie zich in concrete zorg en begeleiding van de patiënt en/of naasten? Dit zijn een aantal vragen waar we ons in deze scholing mee bezig gaan houden. In de eerste bijeenkomst ligt de nadruk op verkennen van de spirituele dimensie en het herkennen en signaleren van zingevings- en betekenisvragen. In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk meer op de begeleiding van de zorgvrager en/of zijn naaste.

Voor wie?
Verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers bij welzijnsorganisaties, huisartsen, medewerkers hospices, PaTz-team.

Leerdoel(en)
Deelnemers kunnen:! Kunnen benoemen en ervaren wat zingeving is.
• Vergroten hun kennis over de spirituele dimensie (zingeving en betekenisgeving) in relatie tot de andere drie dimensies (fysieke, psychische en sociale).
• Kunnen de spirituele dimensie uitvragen tijdens een consult of gesprek m.b.v. het diamantmodel van Carlo Leget en verwoorden in een overleg.
• Herkennen en signaleren spirituele, zingevings- en betekenisvragen.
• Kunnen op de spirituele vraag/nood ingaan en weten wanneer en naar wie ze kunnen verwijzen voor meer gespecialiseerde hulp.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
• Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, IKNL (2018).
• Digitale Werkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’ (Viaa, 2019).
• Carlo Leget, Ruimte om te sterven, Lannoo 2012

Leervorm(en)
• Delen en leren van eigen ervaringen.
• Leergesprekken waarin modellen worden ingebracht.
• Aandachtig luisteren en toepassen van geleerde in casuïstiek.
• E-learning m.b.v. digitale leerwerkplaats.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.