Logo Willen Hart voor levensvragen
Icoon Willem

Ethiek en moreel beraad: Wanneer trek ik de grens?

Icoon Willem

Type: basis

Icoon Willem

1, liefst 2 bijeenkomsten van 2 uren

Icoon Willem

in overleg

Icoon Willem

Doelgroep: Verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers bij welzijnsorganisaties

Icoon Willem

Accreditatie: Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd.

Scholing op maat?
Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden!

Beschrijving scholing
Elke medewerker in de zorg wil in principe goede zorg bieden. Alleen wie bepaalt dat en hoe komt deze goede zorg tot stand? Voor een vitale zorgorganisatie is het van belang dat medewerkers hierover steeds opnieuw met elkaar in gesprek blijven. Voor het voeren van zo’n gesprek is een bepaalde methode ontworpen: het zogenaamde moreel beraad. Deze methode wil medewerkers helpen zo verantwoord mogelijk te komen tot een keuze die bijdraagt aan goede zorg. Behalve dat een toenemend bewustzijn rondom een handeling de medewerker helpt bij het maken van de juiste keuze, zal dit toenemend bewustzijn de medewerker ook helpen bij het verdragen van een moreel ingewikkelde vraag.

Leerdoel(en)
Deelnemers kunnen:
• Benoemen wat het verschil is tussen een waarde en een norm.
• Benoemen wat een morele vraag is.
• Luisteren en sensitief reageren en deze competenties inzetten in het kader van het samen zoeken naar een antwoord op de morele vraag: wanneer moet ik mijn grens trekken.
• Reflecteren over eigen moreel handelen.
• Hun eigen morele afweging maken via een moreel beraad aan de hand van een mix-methode van socratische dialoog en de zogenaamde dilemmamethode.
• Zich realiseren dat niet voor elke morele vraag een oplossing is en leren dit voor zichzelf te verdragen.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd
• Het dilemmaspel.. ‘Ethiek in de zorg’. Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels, ontwikkeld door Koko.
• Trainingsmap gespreksleider-training 2018, ontwikkeld door Delibera Moreel Beraad Training.
• In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad, Hans van Dartel & Bert Molewijk
[Redactie], Amsterdam 2014.

Leervorm(en)
Het verschil tussen een waarde en een norm wordt ontdekt via een spel. Hierna krijgt iedere deelnemer de kans een dilemma uit de praktijk in te brengen. De groep kiest vervolgens er één uit die via de methodiek van het moreel beraad verder onderzocht zal worden.

Bij interesse, neem contact op met Willem.
info@willemlevensvragen.nl
0900 – 7770 077 

Aanmelden scholing

Wil je je aanmelden voor deze scholing?
Vul dan dit contactformulier in. Wij verwerken de aanvraag en komen terug op jouw aanmelding. 

Team of organisatie aanmelden?
Stuur ons dan een mail met de gegevens van jouw team of organisatie. Wij nemen dan contact met jou op voor de
verdere details.

Anita (zorgverlener) vertelt over haar ervaring:

Door de scholing ben ik meer gaan nadenken over
mijn eigen zingeving, wat helpt in de verbinding met
mijn cliënten.