Logo Willen Hart voor levensvragen

In gesprek met mantelzorgconsulent Ingrid

Na een goed gesprek met mantelzorger Guido Zoomers, klik hier voor dit interview. Voeren we deze keer een inspirerend gesprek met Ingrid te Winkel, mantelzorgconsulent in de gemeente Oost-Gelre. Met regelmaat weet Ingrid de ondersteuning van Willem te vinden.

Wat is de betekenis van zingeving in jouw werk?
Ik spreek als mantelzorgconsulent mensen in veel verschillende situaties. Van mensen die al jaren zorgen voor hun steeds hulpbehoevender wordende moeder, tot ondersteuning van mensen bij wie het leven ineens totaal veranderd is nadat de partner een beroerte heeft gekregen en blijvende gevolgen daarvan ondervindt. Zingeving is voor mij gerelateerd aan hoe mensen de situatie waarin ze zitten ervaren. Mantelzorgers herkennen zich vaak niet in de term ‘mantelzorger’ en zien dat wij zij doen als vanzelfsprekend. Ik ben erop getraind om te signaleren en uit te vragen hoe mensen balans ervaren. De draaglast in relatie tot hun energieniveau, hun denkbeeldige accu.

Oog voor zingeving in het leven van mensen gaat dikwijls ook aan de hand van voelsprieten. Hoe zitten mensen erbij, hoe beleven ze hun situatie? Zingeving raakt ook spiritualiteit, wat maak je van je leven, hoe ga je om met wat er op je pad komt en ook ‘Wat zou je het liefste willen binnen de huidige omstandigheden?’. Ruimte creëren voor jezelf om het vol te houden. Waar zie je mogelijkheden? Dit zijn facetten die ik tijdens de gesprekken probeer aan te raken. Daarbij vraag ik altijd uit op de levensdomeinen praktische zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, mentaal welbevinden, lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Dit raakt op alle fronten ook aan positieve gezondheid.

Quote: Zingeving zit in alle vezels van wie ik ben als professional.

Wat is de betekenis van Willem. Hart voor levensvragen voor burgers, professionals en vrijwilligers?
Ik ervaar Willem als een verrijking van het landschap voor professionele en vrijwillige zorg. Een prachtige aanvulling waarop je mensen kan attenderen en naartoe kan verwijzen. Je hebt veel verschillende soorten mensen in heel verschillende situaties en soms reikt mijn kennis niet ver genoeg, is er beperkt tijd of is er iets specifieker nodig in de ondersteuning; dan is het mijn rol om mee te denken voor vervolg. Willem is zo mooi laagdrempelig en je ook fijn om even te sparren rondom de hulpvraag. De wetenschap om door te kunnen verwijzen en dat het dan goed wordt opgepakt; dat is waardevol.

Op welke wijze zouden we vanuit Willem. Hart voor levensvragen nog meer van betekenis kunnen zijn?
De directe verbinding met gemeenten is belangrijk en zinvol. Van het scholingsaanbod voor vrijwilligers hebben we al meerdere malen naar tevredenheid gebruik gemaakt. Voor de toekomst zouden we graag nog meer willen samenwerken om meer vormen van lotgenotencontact te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan verlies in relatie tot je partner die naar het verpleeghuis gaat en het einde van een jarenlange mantelzorgrol. Het zou welkom zijn als Willem hier mee in wil organiseren en faciliteren.