Wie is Willem?

Zingeving in het
dagelijks leven:
Digitale leerwerk-plaats

Zingeving in de palliatieve zorg:
digitale leerwerk-plaats

Zingeving in het
dagelijks leven:
Tot de kern komen

Zingeving is één van de vier dimensies van zorg naast de fysieke, psychische en sociale dimensie. Hoe geef je woorden aan de deze dimensie, waarin het gaat om spiritualiteit, zingeving en betekenisgeving? Hoe krijg je bij een patiënt of naaste in beeld wat de spirituele dimensie is? Hoe verhoudt de spirituele dimensie zich tot de andere drie dimensies? En hoe vertaalt aandacht voor de spirituele dimensie zich in concrete zorg en begeleiding van de patiënt en/of naasten? Dit zijn een aantal vragen waar we ons in deze scholing mee bezig gaan houden. In de eerste bijeenkomst ligt de nadruk op verkennen van de spirituele dimensie en het herkennen en signaleren van zingevings- en betekenisvragen. In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk meer op de begeleiding van de zorgvrager en/of zijn naaste.

Leerdoel(en) 
Deelnemers:

 • Kunnen benoemen en ervaren wat zingeving is.

 • Vergroten hun kennis over de spirituele dimensie (zingeving en betekenisgeving) in relatie tot de andere drie dimensies (fysieke, psychische en sociale).

 • Kunnen de spirituele dimensie uitvragen tijdens een consult of gesprek m.b.v. het diamantmodel van Carlo Leget en verwoorden in een overleg.

 • Herkennen en signaleren spirituele, zingevings- en betekenisvragen.

 • Kunnen op de spirituele vraag/nood ingaan en weten wanneer en naar wie ze kunnen verwijzen voor meer gespecialiseerde hulp.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, IKNL (2018).
 • Digitale Werkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’ (Viaa, 2019).

 • Carlo Leget, Ruimte om te sterven, Lannoo (2012)

Leervorm(en)

 • Delen en leren van eigen ervaringen.
 • Leergesprekken waarin modellen worden ingebracht.
 • Aandachtig luisteren en toepassen van geleerde in casuïstiek.
 • E-learning m.b.v. digitale leerwerkplaats.
Download de infoflyer Vraag aan!