Wie is Willem?

Beschikbaar in de gemeenten: Oost- en West Achterhoek, Zutphen

Levensbeschouwing: Algemeen

Beroepsvereniging: SKGV

Trudy Schutter

Beroep: Geestelijk verzorger

Trudy is algemeen geestelijk verzorger en ervaren in het begeleiden van mensen bij zingeving, levensvragen en ethiek. Zij is ervaren in het geven van scholing en coaching op het gebied van zingeving, levensvragen en ethiek en is gericht op de actuele ontwikkelingen en vernieuwing van het vakgebied. Wekte eerder in de eerste lijn in Rotterdam en sloot daar o.a. aan bij PaTz-bijeenkomsten (multidisciplinaire overlegvorm gericht op de bespreking van de zorg voor palliatieve patiënten) en MDO’s in de thuiszorg en WMO-teams. Is opgeleid en ervaren als gespreksleider moreel beraad.