Wie is Willem?

Ethiek en moreel beraad:
Wanneer trek ik de grens?

 

 

Ethiek en moreel beraad:
Wanneer trek ik de grens?

 

 

Ethiek en moreel beraad:
Wanneer trek ik de grens?

 

Elke medewerker in de zorg is wil in principe goede zorg bieden. Alleen wie bepaalt dat en hoe komt deze goede zorg tot stand? Voor een vitale zorgorganisatie is het van belang dat medewerkers hierover steeds opnieuw met elkaar in gesprek blijven. Voor het voeren van zo’n gesprek is een bepaalde methode ontworpen: het zogenaamde moreel beraad. Deze methode wil medewerkers helpen zo verantwoord mogelijk te komen tot een keuze die bijdraagt aan goede zorg. Behalve dat een toenemend bewustzijn rondom een handeling de medewerker helpt bij het maken van de juiste keuze, zal dit toenemend bewustzijn de medewerker ook helpen bij het verdragen van een moreel ingewikkelde vraag.

Leerdoel(en)
Deelnemers kunnen:

  • Benoemen wat het verschil is tussen een waarde en een norm.
  • Benoemen wat een morele vraag is.
  • Luisteren en sensitief reageren en deze competenties inzetten in het kader van het samen zoeken naar een antwoord op de morele vraag: wanneer moet ik mijn grens trekken.
  • Reflecteren over eigen moreel handelen.
  • Hun eigen morele afweging maken via een moreel beraad aan de hand van een mix-methode van socratische dialoog en de zogenaamde dilemmamethode.
  • Zich realiseren dat niet voor elke morele vraag een oplossing is en leren dit voor zichzelf te verdragen.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

  • Het dilemmaspel.. ‘Ethiek in de zorg’. Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels, ontwikkeld door Koko.
  • Trainingsmap gespreksleider-training 2018, ontwikkeld door Delibera Moreel Beraad Training.
  • In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad, Hans van Dartel & Bert Molewijk [Redactie], Amsterdam 2014.

Leervorm(en)

Het verschil tussen een waarde en een norm wordt ontdekt via een spel. Hierna krijgt iedere deelnemer de kans een dilemma uit de praktijk in te brengen. De groep kiest vervolgens er één uit die via de methodiek van het moreel beraad verder onderzocht zal worden. 

Download de infoflyer Vraag aan!