Wie is Willem?

Zingeving in het
dagelijks leven:
Tot de kern komen

Zingeving in het
dagelijks leven:
Tot de kern komen

Zingeving in het
dagelijks leven:
Tot de kern komen

Veel mensen willen graag gehoord worden, erkend.  Daardoor voel je je verbonden met jezelf, met anderen, met de samenleving enz. Toch hebben velen de ervaring dat zij hun verhaal nergens kwijt kunnen. Dat anderen eroverheen luisteren/praten, hun eigen verhaal vertellen of geen tijd hebben. Mensen raken eenzaam, verliezen levenszin met alle gevolgen van dien. Hoe kun je het gesprek met mensen aangaan zodat zij zeggen: daar gaat het om, jij slaat de spijker op de kop! In deze scholing willen we ons daarin bekwamen.

Leerdoel(en) 
Deelnemers kunnen:

  • Benoemen en ervaren wat een gesprek tot een ‘goed’ gesprek maakt (verbaal en non-verbaal, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie, opbouw van een gesprek).
  • De verschillende verdiepingslagen in een gesprek onderscheiden.
  • De valkuilen waardoor een gesprek oppervlakkig blijft herkennen.
  • Een gesprek voeren dat tot de kern gaat (drempelvrees, luisteren als een actief proces, omgaan met stoorzenders).
  • Door een goed gesprek met de cliënt te voeren bijdragen aan de levenskracht van de cliënt.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

  • Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, IKNL (2018).
  • Tot de kern komen, Johan Smit (2006).

Leervorm(en)

  • Delen en leren van eigen ervaringen.
  • Leergesprekken waarin modellen worden ingebracht.
  • Aandachtig luisteren en toepassen van geleerde in casuïstiek.
Download de infoflyer Vraag aan!