Wie is Willem?

Ethiek en moreel beraad:
Ethiek voor verpleegkundigen

Ethiek en moreel beraad:
Ethiek voor verpleeg-kundigen

Ethiek en moreel beraad:
Ethiek voor verpleeg-kundigen

Ethiek in onlosmakelijk verbonden aan het beroep verpleegkundigen. Dagelijks ben je bezig om het goede te doen voor de mensen voor wie je zorgt. Maar wat dat goede is, dat is lang niet altijd even duidelijk. Als jij je bezighoudt met deze vraag, dan ben je bezig met ethiek.

Leerdoel(en) 

 • Herkennen van morele vragen in de dagelijkse praktijk.
 • Bewust zijn van de acties die hierop ondernomen worden.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

Literatuur voor de deelnemers:

 • Van Dalen, D.: Ethiek de basis, Groningen, 2016 (hoofdstuk 3: Moraal een kwestie van oordelen).
 • Ter Meulen, B.: Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad, Medisch Contact 2016 04, pp. 34-37.

De scholing is mede gebaseerd op:

 • Slingeland Methode voor moreel beraad (gemaakt door J. Goeman en J. te Lindert)
 • Nistelrooy, I. van: Basisboek zorgethiek, over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen, Heeswijk 2008
 • Have, H.A.M.J. ten, Meulen, R.H.J. ter, Leeuwen, E. van: Medische ethiek, Houten 2003
 • Manschot, H., Dartel, H. van: In gesprek over goede zorg, Amsterdam 2007.

Leervorm(en)
Doelen worden verwezenlijkt door:

 • Kennisoverdracht: medewerkers vertrouwd maken met basisprincipes van de (medische/ verpleegkundige) ethiek.
 • Literatuur: verplichte literatuur lezen en daarover in gesprek kunnen gaan.
 • Herkennen van ‘kleine’ ethische problematiek op eigen afdeling en in eigen werk/handelen (zowel kennisniveau als vaardigheidsniveau).
 • Gesprek voeren in kleinere en grotere groepen over:
  • Waarden en normen.
  • Wat medewerkers verstaan onder ‘goede zorg’ en de ethische/morele dimensie daarvan.
  • Het begrip goede zorg en dat dit niet eenduidig in te vullen is (kennisniveau en vaardigheidsniveau).
 • Weten wat moreel beraad is en kunnen als professionele zorgverlener deelnemen aan een moreel beraad, waarbij met behulp van morele waarden gereflecteerd kan worden op een moreel probleem, het eigen handelen en mogelijke oplossing (vaardigheidsniveau).
Download de infoflyer Vraag aan!