Wie is Willem?

Zingeving in de
palliatieve zorg
Doorvragen,
durf jij het aan?

Zingeving in de
palliatieve zorg
Doorvragen,
durf jij het aan?

Zingeving in de
palliatieve zorg
Doorvragen,
durf jij het aan?

Zorgprofessionals en vrijwilligers in Twente en de Achterhoek worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg, zingeving en levensvragen te vergroten. Uitgangspunt is de Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2018), waarin staat dat elke zorgprofessional/vrijwilliger, in elke fase van het palliatieve traject, aandacht moet geven aan zingeving en spiritualiteit. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Leerdoel(en)

  • Alert zijn op de zingevingsaspecten van de palliatieve zorg.
  • Hoe ga je om met zorgvragers die een andere levensbeschouwing hebben dan jij zelf? Hoe blijf je authentiek, terwijl de ander zich gezien voelt in haar of zijn levensovertuiging?
  • Welke betekenis geeft iemand aan het lijden dat hem of haar overkomt?
  • Deelnemers hebben informatie over Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2017).
  • Er wordt gewerkt aan de volgende competenties: Met aandacht luisteren, gericht doorvragen, bewustzijn van eigen spiritualiteit.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

  • Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, Landelijke richtlijn Versie 2.0, IKNL, 2018.
  • Handboek Spiritualiteit in de gezondheidszorg, Wim Smeets (red), 2016, Parthenon.
  • World Health Organization, WHO Definition of Palliative Care, 2002.

Leervorm(en)

  • Hoorcollege.
  • Casuïstiekbesprekingen plenair en in werkgroepen.
Download de infoflyer Vraag aan!