Logo Willen Hart voor levensvragen

Maak kennis met

Trees Korstee

Levensbeschouwing: Rooms Katholiek met grote openheid voor alle religies

Het leven dat we gekregen hebben en ooit weer teruggeven, is niet voorspelbaar. Integendeel: het levenspad is niet zelden bochtig en hobbelig. Ieder mens met zijn of haar levenspad heeft zo ook een eigen verhaal, zijn of haar levensverhaal. In dat verhaal sta je niet alleen. Ons menszijn houdt in dat we mens zijn voor elkaar. Dat betekent ook dat je op de momenten dat dat nodig of gewenst is een beroep mag doen op je medemens. Als geestelijk verzorger ben ik daarvoor beschikbaar. Graag sta ik u bij om antwoorden te vinden op uw levensvragen. Graag ga ik met u op zoek naar de innerlijke ruimte waar liefde, kracht, licht, rust en moed aanwezig is. Om van hieruit door alle gevoelens van verdriet, onmacht en pijn heen te gaan. Om je gedragen en geborgen te weten om de weg – het levenspad – verder te gaan. Hoe lang dat pad ook mag zijn.

Ik doe dat vooral door te luisteren en samen te zoeken naar antwoorden, zoeken naar krachtbronnen, het samen aanboren van geestelijke krachten die in elk mens schuilen.

Medemenselijkheid staat voor mij voorop met de voor mij vanzelfsprekende warme aandacht voor de kwetsbare (zieke) medemens.

Naast mijn mens-zijn en voorheen verpleegkundige, neem ik ruime ervaring als geestelijk verzorger en kennis uit opleidingen theologie en levensbeschouwing mee.