Logo Willen Hart voor levensvragen

Vrijwilligers

Gespreksvoering in de palliatieve zorg: Goed gesprek

Beschrijving scholingIn de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het gesprek aan te gaan over zingeving/spiritualiteit. Deze aanbevelingen hebben betrekking op houding (onbevooroordeeld, open, respectvol), techniek (open vragen, in gaan op non-verbale signalen, niet antwoorden, herkennen van betekenislagen) en randvoorwaarden (rustige omgeving). Deze aspecten komen in …

Gespreksvoering in de palliatieve zorg: Goed gesprek Lees meer »

Zingeving in de palliatieve zorg

Beschrijving scholingIn de Landelijke richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase worden de begrippen zingeving en spiritualiteit aan elkaar gelijkgesteld. Onder deze begrippen valt dan alles op het gebied van waarden en normen, (religieuze) inspiratie en levensvragen. Het gevaar dreigt dat ‘alles’ zingeving genoemd kan worden, zodat het begrip vervaagt en zijn waarde verliest. …

Zingeving in de palliatieve zorg Lees meer »

Troost in de palliatieve zorg

Beschrijving scholingDe reguliere artsen krijgen nog wel eens het verwijt dat zij geen oog hebben voor het welzijn van de patiënt, dat zij zich te eenzijdig richten op de ziekte (en te weinig op de zieke) en de patiënt in de steek laten als deze uitbehandeld is. De KNMG verwerpt deze kritiek in een publicatie …

Troost in de palliatieve zorg Lees meer »

Omgaan met levensvragen

Beschrijving scholingVrijwilligers werkzaam in de thuissituatie komen bij cliënten regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Hoe herken je deze vragen en hoe ga je hiermee om? Zingeving is de betekenis die het leven voor jou heeft en die je er zelf aan geeft. De achterliggende reden waarom jij dingen doet, jouw …

Omgaan met levensvragen Lees meer »

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan?

Beschrijving scholingZorgprofessionals en vrijwilligers in Twente en de Achterhoek worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg, zingeving en levensvragen te vergroten. Uitgangspunt is de Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2018), waarin staat dat elke zorgprofessional/vrijwilliger, in elke fase van het palliatieve traject, aandacht moet geven …

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan? Lees meer »

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan?

Beschrijving scholingZorgprofessionals en vrijwilligers in Twente en de Achterhoek worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg, zingeving en levensvragen te vergroten. Uitgangspunt is de Landelijke ‘Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL, 2018), waarin staat dat elke zorgprofessional/vrijwilliger, in elke fase van het palliatieve traject, aandacht moet geven …

Zingeving in de palliatieve zorg: Doorvragen, durf jij het aan? Lees meer »