Wie is Willem?

Omgaan met Levensvragen

Zingeving in het
dagelijks leven:
Tot de kern komen

Zingeving in het
dagelijks leven:
Tot de kern komen

Vrijwilligers werkzaam in de thuissituatie komen bij cliënten regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Hoe herken je deze vragen en hoe ga je hiermee om? Zingeving is de betekenis die het leven voor jou heeft en die je er zelf aan geeft.  De achterliggende reden waarom jij dingen doet, jouw doelen in het leven, van betekenis zijn… In deze scholing bieden we hulpmiddelen in het herkennen en omgaan met levensvragen.

Leerdoel(en) 
Deelnemers kunnen:

  • Zich bewust worden van wat een gesprek tot een ‘goed’ gesprek maakt (verbaal en non-verbaal, empathie en acceptatie, opbouw van een gesprek).
  • Een gesprek voeren waarin de cliënt zich gezien en gehoord voelt.
  • Door een goed gesprek met de cliënt te voeren bijdragen aan de levenskracht van de cliënt.
  • Levensvragen en zingevingsvragen herkennen en tijdig gericht doorverwijzen.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

  • Richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, IKNL (2018).

Leervorm(en)

  • Delen en leren van eigen ervaringen.
  • Leergesprekken waarin modellen worden ingebracht.
  • Aandachtig luisteren en toepassen van geleerde in casuïstiek.
Download de infoflyer Vraag aan!