Wie is Willem?

Gerda Kievitsbosch

Beroep: Adviseur Willem en netwerkcoördinator palliatieve Zorg Twente

Terugkijkend naar mijn werk als verpleegkundige en netwerkcoördinator zie ik dat mijn hart altijd al uitging naar mensen in kwetsbare situaties en hun naasten. Door aandacht te geven aan hun ervaringen kwamen soms verhalen naar voren die mij raakten. Een mens is meer dan alleen de ziekte. In mijn functie als netwerkcoördinator palliatieve zorg heb ik het initiatief genomen voor de ontwikkeling van “de Verhalencirkel”. De Verhalencirkel is ontwikkeld om het gesprek over levensvragen op gang te brengen en medewerkers en vrijwilligers te ondersteunen en te stimuleren in gesprek te gaan over zaken die belangrijk zijn in het leven van de cliënt.

Samen met de werkgroep Geestelijk verzorging Twente & Achterhoek kunnen we verder bouwen aan deze belangrijke vorm van zorg welke door subsidie van VWS in een stroomversnelling is gekomen.

Neem contact op met mij >>