Wie is Willem?

Wat doet een
geestelijk
verzorger?


Wat doet een

geestelijk
verzorger?

Wat doet een
geestelijk
verzorger?

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Jouw levensvragen ontstaan door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog).

Vaak ervaren mensen door de gesprekken weer ruimte, waardoor een (hernieuwd) houvast of richting in het leven gevonden wordt.

Wanneer kom je in aanraking met een geestelijk verzorger?

Wanneer je leven (plotseling) verandert, ervaar je soms dat voorheen vanzelfsprekende dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Vaak spreken mensen met dierbaren hierover of met zorgverleners en vrijwilligers. Maar hulp van een geestelijk verzorger kan ook. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid, helpen en geven professioneel advies bij zingeving en levensbeschouwing.

Vind meer informatie over geestelijke verzorging op de landelijke website.

www.geestelijkeverzorging.nl