Wie is Willem?

Wat is een
geestelijke
verzorger


Wat is een

geestelijk
verzorger

Wat is een
geestelijk
verzorger

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij belangrijk vindt, wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven en de levensvragen die hierdoor ontstaan. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog).

Vaak ervaren mensen door de gesprekken weer ruimte, waardoor een (hernieuwd) houvast of richting in het leven gevonden kan worden.

Wanneer kom je in aanraking met een geestelijk verzorger?

Wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Vaak kunnen we met dierbaren hierover spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Vind meer informatie over geestelijke verzorging op de landelijke website.

www.geestelijkeverzorging.nl