Gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie in iedere twee weken • Zutphen

Gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie in het Odensehuis

Mensen met beginnende dementie beseffen vaak dat er iets met hun hoofd en lichaam gebeurt. Het is fijn om de vragen en gevoelens die dat oproept, met anderen te kunnen delen. In de eerste fase van een dementieproces beschikken mensen over allerlei mogelijkheden om zich aan te passen aan de veranderingen. Tegelijkertijd zijn er veel vragen en onzekerheden over de toekomst. Dat kunnen hele praktische zaken zijn, maar ook vragen over de zin van het leven. Met de juiste begeleiding kunnen mensen meer inzicht ontwikkelen in de gevolgen van dementie voor het dagelijks leven en voor de omgang met andere mensen. In samenwerking met Henri Knol van ‘Willem. Hart voor levensvragen’ (het centrum voor levensvragen in Twente en de Achterhoek) organiseert het Odensehuis Zutphen een gespreksgroep waarin begeleiding kan plaatsvinden. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die kort geleden gehoord hebben dat ze Alzheimer hebben of een andere vorm van dementie.

Iets voor u?
U staat nog middenin de maatschappij, maar u bemerkt bij uzelf veranderingen waardoor het moeilijker wordt om het dagelijks leven vorm te geven. Veranderingen die te maken hebben met denken, onthouden, het vinden van goede woorden, de communicatie met uw naasten en uw invulling van de dag. U hebt de behoefte om daar met anderen samen over te praten. Hiervoor is deze gespreksgroep voor mensen met (beginnende) dementie die hun vragen en ervaringen met mensen in dezelfde situatie willen delen.

Zelf zeggen de deelnemers hierover:
“Hier kan ik samen met de groep mijn verdriet delen”
“Wij voelen elkaar aan. Wederzijds begrip en erkenning. Dat geeft veel steun”
“Een oefenplek om te overleggen en thuis uit te proberen”

 Wat kunt u verwachten?

  • Een gespreksgroep met mensen in dezelfde situatie.
  • Een terugkerend rustpunt in verwarrende tijden.
  • Begeleiding door een deskundige op het gebied van zingeving en levensvragen.
  • Samen kijken naar mogelijke oplossingen voor ervaren problemen en ontdekken van mogelijkheden.
  • Tips, ervaringen en emoties delen met mensen die hetzelfde doormaken als u.
  • Informatie over hersenaandoeningen en de veranderingen die dat met zich meebrengt.
  • Aandacht voor bewegen.
  • De groep bestaat uit 4 tot 6 deelnemers. Zij komen iedere twee weken bij elkaar, samen met een deskundige begeleider.
  • De groep is een doorlopende groep, wat betekent dat er op elk moment gestart kan worden. U kunt de bijeenkomsten blijven bezoeken zolang u dat wenst en daartoe in staat bent.

Wanneer en waar?
Er is iedere twee weken een bijeenkomst op dinsdagmiddag  van 13.30 – 15.00 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Odensehuis Zutphen, Martinetsingel 60,  7101 DT Zutphen.

Data tweede half jaar 2022: 

19 juli
2, 9, 23 augustus
6, 20 september
4, 18 oktober
1, 15, 29 november
13, 27 december

Aanmelden
Aanmelden kan via de gespreksleider Henri Knol, telefoon 06- 579 893 49  of email H.Knol@szmk.nl  of via Ien Spallek van het Odensehuis, telefoon 06- 24954343 of email  coordinator@odensehuiszutphen.nl

Regio
De gespreksgroep staat open voor alle inwoners van de gemeenten Zutphen, Bronkhorst en Lochem.

Meer informatie
Tijdens een kennismakingsgesprek met de begeleider Henri Knol kijken we samen of deelname aan de groep iets voor u is.

Vervoer
U bent zelf verantwoordelijk voor het (regelen van) vervoer van en naar het Odensehuis. Lukt u dat niet dan kunnen we overleggen over mogelijke oplossingen.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze groep.

Datum

13 dec 2022

Tijd

hele jaar
1:30 pm - 3:00 pm
Categorie