Wie is Willem?

Beschikbaar in de gemeenten: Enschede, Oldenzaal, Hengelo, Haaksbergen

Levensbeschouwing: Protestants

Beroepsvereniging: VGVZ 

Andrea Fuhrmann

Beroep: Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en in de ouderenzorg begeleid ik mensen die geconfronteerd worden met ziekte, verlieservaringen en de naderende dood. Dat roept vaak vragen en emoties op, die om aandacht en nieuwe oriëntatie vragen. Door rustig, open en aandachtig aanwezig te zijn, probeer ik kwetsbare mensen te ondersteunen in het zoeken naar een begaanbare weg. Uitgangspunt is daarbij altijd het levensverhaal van de ander, met alle bronnen van kracht, hoop en inspiratie die daarin verborgen liggen. Door stil te staan bij wat er speelt, diepen we ‘in de brokstukken’ op, wat waardevol is en helpt om tegenslagen te (ver-)dragen en de toekomst tegemoet te treden.  

Naast individuele begeleiding (met uiteraard oog voor wie er omheen staan) ben ik ook beschikbaar voor het houden van moreel beraad en het geven van trainingen aan hulpverleners en vrijwilligers.